Lapangan volly SMP BPPI Baleendah
Lapangan Futsal SMP BPPI Baleendah
Lapangan Restock SMP BPPI Baleendah
Lapangan Basket SMP BPPI Baleendah